Uutiset

16.6.2022

Lisäyksenä 15.6. lähetettyyn uutiskirjeeseen!

 

Nettikauppa

Nettikaupan suora linkki: https://shop.missio2022.fi/ 

Seurakuntien ei tarvitse tilata nettikaupasta osallistumismaksuun kuuluvaa seurakuntapakettia, vaan ne lähetetään automaattisesti. Tällä hetkellä nettikaupassa on vielä painike “Ostoskoriin” mutta se poistetaan sieltä. Seurakuntapaketeista on kuitenkin nähtävillä, mitä ne sisältävät. Jos useampi seurakunta on tehnyt yhteisen sopimuksen missioon, lähetetään näille seurakunnille yksi yhteinen paketti, jonka ne jakavat keskenään. 

Kaikki tilatut tuotteet toimitetaan noin viikkoa ennen mission alkua sekä seurakunnille että yksittäisille ihmisille. Seurakuntien tuotepaketit toimitetaan maakuntakeskuksiin tai erikseen sovittaville paikkakunnille. Tästä tulee tarkempaa infoa myöhemmin. 

VIIMEINEN TILAUSPÄIVÄ tuotteille on ma 15.8.

 

Koulutukset

DIAKONIAKOULUTUS la 27.8.

Missio 2022 – Yksinäisyys 

La 27.8. klo 9.30- n.15.30 Riihimäen Kotikirkko, Koivistonkatu 5  

Ohjelma: 

9:30 Tervetulokahvit
10.30 Sessio 1 – Aikuisväestö, Saga Lippo
11.30 Sessio 2 – Nuoret, Henna Orava ja tiimi
12.15. Lounas
13.15. Sessio 3 – Seniorit, Satu Sällälä & Satu Kulta
14.15. Sessio 4 – Maahanmuuttajat, Lea Raittila
15.00 Päätös 

 

Materiaalipaketti ensi viikolla (vk 25)

Ensi viikolla on tulossa materiaalipaketti (julisteita ja varainkeruukortteja) seurakuntiin. Ilmoitus lähetyksestä tulee missioyhteyshenkilön sähköpostiin/puhelimeen (myöhemmin myös postitse). Lähettäjänä toimituksessa on Ilves-paino. Missio2022 nimeä ei siis siinä näy.

 

Kesäisin terveisin
Missiotoimiston väki Onni, Ari, Marko, Anne ja Pollianna 

15.6.2022

Hyvät missioseurakunnat!

 

Nettikauppa

Mission kauan ja hartaasti odotettu nettikauppa aukeaa ke 15.6.2022 osoitteessa https://shop.missio2022.fi/

Seurakunnat saavat osallistumismaksun perusteella seurakuntapaketin, joko kokoa S, M tai L.
Paketit sisältävät seuraavat tuotteet: 

 

Seurakuntapaketit:

S: kirjoja 50 kpl, banderolli (5000mmx1500mm), roll-up, julisteita A4 (16 kpl) ja A3 (16 kpl), käyntikortit (100 kpl), lippu (1 kpl)   

M: kirjoja 100 kpl, banderolli (5000mmx1500mm), roll-up, julisteita A4 (24 kpl) ja A3 (24 kpl), käyntikortit (200 kpl), lippu (2 kpl)  

L: kirjoja 150 kpl, banderolli (5000mmx1500mm), 2 kpl roll-up, julisteita A4 (32 kpl) ja A3 (32 kpl), käyntikortit (300 kpl), lippu (3 kpl)  

 

Mikäli haluatte lisää tuotteita tai tuotteita, jotka eivät sisälly seurakuntapakettiin, voitte tehdä ostokset nettikaupassa. Seurakunnat voivat maksaa tilaamansa tuotteet (jotka eivät kuulu seurakuntapakettiin) nettipankissa tai laskulla. Myös yksittäiset henkilöt voivat tilata nettikaupasta tuotteita maksamalla ne nettipankissa. 

Missiotuotteet toimitetaan seurakuntiin noin viikkoa ennen mission alkua. Toimituksesta tulee tarkempaa informaatiota lähempänä.

 

Rukoustyö 

Mission aikana järjestetään 24/7 rukousvartio. Tarkoituksena on löytää 28 paikkakuntaa, joista kukin ottaa yhden vuorokauden rukousvartion. Vuorokausi jaetaan 24 tuntiin ja kullekin tunnille olisi tarkoitus löytää vähintään yksi rukoilija. Toivotaan, että jokin seurakunta avaa ovensa rukoukselle, johon kutsutaan alueen kristittyjä rukoilemaan.  

Rukousvastuussa oleva paikkakunta järjestää klo 19 rukous- ja ylistyshetken, joka striimataan missio2022.fi -sivustolle. Rukouskoordinaattori Anne Heikkilä lähettää teille ehdotuksen päivästä, jolloin paikkakuntanne voisi ottaa rukousvartion vastatakseen. Mikäli halukkuutta on rukoilla useammalla kuin 28 paikkakunnalla, voitte vapaasti järjestää rukousvartion ja ilmoittaa siitä rukous@missio2022.fi. Rukousvartiosta muodostetaan nettisivulle oma kalenteri, josta käy ilmi, missä seurakunnassa kulloinkin rukoillaan. 

 

Koulutukset

MISSIOKOULUTUS la 3.9. on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita välittämään evankeliumia mission aikana tai sen jälkeen. Erityisesti koulutus on tärkeä mission kontaktihenkilöinä toimiville. 

 

Koulutuspäivän alustava ohjelma 

9-9.30 Paikallinen rukous ja ylistys
9.30-10 Mikä on Se löytyi -missio?
10-11 Mitä on evankeliumi?
11-12 Kuinka kertoa evankeliumi?
12-13 Ruokatauko
13-14 Kuinka johtaa ihminen Jeesuksen luokse?
14-15 Miten toimia mission kontaktihenkilönä? 

 

Kouluttajat tulevat olemaan eri mission yhteistyötahoista. Seurakuntiin lähetetään juliste koulutuksesta lähipäivinä. Maakunnalliset koulutuspaikat ilmoitetaan osoitteessa https://missio2022.fi/koulutukset/ .

Toiveemme on, että paikkakunnan seurakunnat voisivat kokoontua yhteen koulutukseen jonkun seurakunnan tilaan. Koulutus edellyttää toimivaa nettiyhteyttä, tietokonetta sekä videotykkiä tai suurta näyttöä. Suuremmissa kaupungeissa voi olla useampi koulutustila. 

Ilmoittakaa koulutuspaikat ja tekninen yhteyshenkilö 19.8. mennessä osoitteeseen toimisto@missio2022.fi .

 

DIAKONIAKOULUTUS la 27.8.

Mission diakoniatyöryhmä järjestää koulutuksen Riihimäen Kotikirkolla la 27.8. klo 9.30 alkaen.
Tarkempaa tietoa osoitteessa https://missio2022.fi/diakonia-video/
sekä https://missio2022.fi/koulutukset/.

 

PUHELIN- JA CHATKOULUTUS

Mission puhelinkeskus tulee toimimaan Keravalla, joten Uudeltamaalta kaivataan puhelinvastaajia puhelinkeskukseen.
Koulutus järjestetään la 10.9. IRR-TV:llä klo 10 alkaen. 

Chat-päivystäjiä kaivataan ympäri Suomen. Kouluttautuminen tehtävään hoidetaan videokoulutuksena elo-syyskuun aikana.
Sekä puhelinvastaajaksi että chat-päivystäjäksi ilmoittaudutaan osoitteessa https://missio2022.fi/vapaaehtoistyo/.

 

Vapaaehtoisten ilmoittautuminen 

Vapaaehtoistyöhön ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://missio2022.fi/vapaaehtoistyo/. Seurakuntalaisenne voivat ilmoittautua mission eri tehtäviin täyttämällä kaavakkeen. Missiotoimisto lähettää kootusti ilmoittautuneet seurakuntalaiset kullekin missioseurakunnalle. Seurakunnan ilmoittama yhteyshenkilö/pastori, tarkistaa nauttivatko ilmoittautuneet seurakunnan luottamusta ja lähettää kuittauksen osoitteeseen toimisto@missio2022.fi. Tämän jälkeen heidät liitetään mission vapaaehtoistyön järjestelmään. 

Joillakin paikkakunnilla on innokkaita vapaaehtoistoimijoita, joiden kotiseurakunta ei valitettavasti ole mukana missiossa. Esimerkiksi Kansanlähetyksen piirijärjestöt ovat luvanneet ”kodin” alueensa luterilaisen seurakunnan aktiiveille. Joissakin tapauksissa paikkakunnalta on vain yksi seurakunta mukana, jonka suosituksella alueen muiden seurakuntien vapaaehtoiset voivat palvella missiossa. Näissä tapauksissa on tärkeää, että henkilöön tutustutaan ja tarkastetaan, nauttiiko hän luottamusta kotiseurakunnassaan. 

Jonkin verran on tullut ilmoittautuneita. Ensimmäiset ilmoittautuneet lähetetään seurakuntiin tarkastuskierrokselle 30.6. mennessä. Toinen kierros lähtee tarkastettavaksi 20.8. Toivomme mahdollisimman paljon ilmoittautumisia vapaaehtoistehtäviin 15.8. mennessä. Viimeiset ilmoittautumiset kontaktihenkilöiksi tapahtuu 3.9. koulutuksen yhteydessä. 

 

Aurinkoista ja siunattua kesää toivottaen  

Missiotoimiston väki Onni, Ari, Marko, Anne ja Pollianna 

25.5.2022

Tervehdys missiotoimistolta! 

Meille on tullut paljon kysymyksiä 3.9. järjestettävästä missiokoulutuksesta ja tässä uutiskirjeessä on vastauksia näihin tärkeisiin kysymyksiin. Samalla kerromme myös puhelinpalvelijoiden, chat -henkilöiden ja diakoniatyön koulutuspäivistä. Lopussa on myös varainhankintaa koskeva toive. 

Missiokoulutus 3.9. 

MITEN: Syyskuun 3. päivänä järjestetään etäyhteydellä videokoulutus, jonka toivotaan kokoavan seurakuntien vapaaehtoistoimijoita eri paikkakunnilta yhteen.  

MISSÄ: Maakunnittain tulee miettiä, missä seurakunnissa tapahtuma järjestetään. Järjestelyyn tarvitaan toimiva nettiyhteys, videotykki tai iso näyttöruutu sekä tietokone. 

KENELLE: Koulutus on tarkoitettu ennen muuta mission vapaaehtoistoimijoille. 

KUKA ON KONTAKTIHENKILÖ? Kontaktihenkilö on seurakunnan vapaaehtoistoimija, jonka ensisijainen tehtävä on välittää evankeliumi luontevalla tavalla omaan elinympäristöönsä. Meidän jokaisen ympärillä elää ihmisiä, joita missiosanoma koskettaa, mutta eivät välttämättä itse ota yhteyttä missioon päin. Tämän vuoksi koulutus sopii kaikille vapaaehtoistoimijoille. 

Toiseksi kontaktihenkilö on valmis ottamaan yhteyttä niihin henkilöihin, jotka itse ottavat yhteyttä missioon päin. Hän kohtaa yhteydenottoa toivoneen ihmisen keskustellen ja kuunnellen, sekä kysyy hänen halukkuuttaan mahdolliselle jatkotapaamisille. Yhdelle kontaktihenkilölle tulee max. 2 yhteydenottopyyntöä missiolta päin. Koulutuksen kuultuaan vapaaehtoistoimija voi vielä päättää, haluaako palvella tässä tehtävässä. 

MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU: Kokeneet kouluttajat L10T:stä, XEE:stä sekä Hyvä Sanoma -seurakuntapalveluista tulevat kouluttamaan seurakuntalaisia ihmisten kohtaamisessa. Koulutuksessa käydään läpi, mikä on evankeliumi ja miten välittää se luontevasti sekä omassa lähipiirissä että niille, jotka ottavat mission kautta yhteyttä. Päivään sisältyy myös harjoittelua. 

Lisäksi päivän aikana käydään läpi mission yhteydenpitojärjestelmä, että jokainen osaa sitä käyttää. Koulutus järjestetään 3.9., että asiat ovat tuoreena mielessä mission alkaessa 19.9. Ajatus on, että tilaisuus alkaisi paikallisesti rukouksella ja ylistyksellä klo 9-10, koulutusjaksot olisivat klo 10-12, klo12-13 olisi ruokatauko, klo 13-15 koulutus jatkuisi ja klo 15-16 olisi mahdollista jatkaa tilaisuutta paikallisesti, jos sille koetaan tarvetta. 

VOIKO KOULUTUKSEN KATSOA JÄLKIKÄTEEN? Lauantaina 3.9. järjestettävä koulutus nauhoitetaan ja sen voi käydä jälkikäteen katsomassa. Kaikilta, jotka toimivat mission kontaktihenkilöinä, edellytetään koulutuksen katsomista. 

 Mission muut koulutuspäivät 

PUHELINPALVELU: Missionpuhelinkeskus on valtakunnallinen ja tulee sijaitsemaan Keravalla. Puhelinkeskuksen vapaaehtoistoimijoita kerätään Uudeltamaalta. Puhelinkeskus välittää yhteydenottopyynnöt mission järjestelmän kautta eri puolille Suomea. Puhelinpalvelukoulutus järjestetään lauantaina 10.9. 

CHAT: Mission nettisivuille avataan myös chat-palvelu, jossa voidaan keskustella tietokoneen välityksellä eri puolilta Suomea. Chattiin tarvitaan moderaattoreita, jotka koulutetaan tehtävään lauantaina 10.9. 

DIAKONIATYÖ: Missiossa tärkeänä osa-alueena on myös diakonia. Mission diakoniatyöryhmä järjestää lauantaina 27.8. koulutuspäivän aiheesta, kuinka kohdata yksinäisiä. Tästä aiheesta on olemassa jo koulutusvideot osoitteessa: https://missio2022.fi/diakonia-video/ Koulutus täydentää nyt esillä olevia videoita. Toisissa seurakunnissa diakoniatyötä tehdään jo entuudestaan vakaalla ammattitaidolla. Samalla missio voi kuitenkin toimia hyvänä ponnahduslautana niille seurakunnille, joissa diakoniatyötä ei tehdä entuudestaan. Lisätietoja koulutuksesta antaa Pelastusarmeijan kapteeni Seppo Takala, sähköposti seppo.takala@pelastusarmeija.fi 

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen mission vapaaehtoistyöhön tapahtuu siten, että vapaaehtoistoimija voi ilmoittautua osoitteessa https://missio2022.fi/vapaaehtoistyo/. Missiotoimistolle tulee ilmoittautumiset ja ne välitetään kullekin seurakunnalle (sopimuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle). Yhteyshenkilö käy listan läpi ja varmistaa missiotoimistolle, että listalla olevat henkilöt nauttivat seurakunnan tai järjestön luottamusta. Jos listalla on henkilö, jota ei tunneta tai joka ei nauti luottamusta, pitää siitä ilmoittaa missiotoimistolle. Tällaisille henkilöille on hyvä miettiä, löytyisikö heille muita tehtäviä, joissa he voisivat palvella. 

 VARAINHANKINTA 

Mission varainhankinnassa on vielä runsaasti tarpeita. Liitteenä on pari kuvaa julkaistavaksi seurakuntanne netti- ja facebooksivuille. 500 euron haaste toi jonkin verran lahjoituksia, mutta monet kokivat sen liian suureksi. Nyt haastekampanjaa on muokattu siten, että jokainen voi lahjoittaa haluamansa summan. 

 

Ystävällisin terveisin 

Missiotoimiston väki Onni, Ari, Marko, Anne ja Pollianna 

Edelliset uutiset

11.5.2022

Tervehdys jälleen missiotoimistolta! 

Hienoa, että olette mukana missiorintamassa yli 330 seurakunnan kanssa. On ollut ilo nähdä, että eri puolilla maata seurakunnissa varustaudutaan rukouksin ja koulutuksin yhteiseen missioon.
Tässä kirjeessä kerromme muutamasta tärkeästä käytännönasiasta koskien seurakuntien missiovalmisteluja.

Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Se löytyi -missio jakautuu kahteen tärkeään vaiheeseen:  

 1. Seurakuntia varustava vaihe 18.9. asti:
  Tänä aikana on tärkeää valmistautua rukouksin ja kristittyjä varustamalla henkilökohtaiseen evankeliointiin. Tähän kannattaa panostaa! Tarkoitusta varten toimii missio2022.fi sivusto, johon on koottu seurakuntia ja aktiiviseurakuntalaisia varten informaatiota tulevasta missiosta ja siihen valmistautumisesta.

  Se löytyi -grafiikkaa ja teemaa voi käyttää seurakuntien sisäisessä viestinnässä kuten rukousilloissa, mission varustamiskoulutuksissa, sekä missioon innostavissa tilaisuuksissa.

  Ennen 19.9. EI mission teemaa avata suurelle yleisölle. Tilaisuuksista informoitaessa suurta yleisöä (muita kuin aktiiviseurakuntalaisia) käytetään nimeä Missio2022.

 2. Varsinainen missio ja sen jälkeinen aika 19.9. alkaen
  19.9. Tapahtuu Se löytyi -mission lanseeraus suurelle yleisölle, jolloin koko mediapreesens avautuu. Silloin avataan seloytyi.fi sivusto, mainonta alkaa sanomalehdissä, ulkomainoksissa, televisio- ja radiokanavilla, sosiaalisessa mediassa jne.Kaikki mainonta ohjaa yhteydenottopyynnöt puhelinkeskukseen ja seloytyi.fi verkkosivustolle.

  Mukaan ilmoittautuneet seurakunnat saavat käyttöönsä materiaalipaketin (roll-up, banderolli, julisteita jne). Nämä tuotteet toimitetaan seurakuntiin juuri ennen mission alkua ja niiden toivotaan olevan esillä vasta 19.9. alkaen. Seurakunnat voivat hyödyntää tuotteita, näkyvyyttä ja missiobrändiä niin kauan kuin Jeesuksen tulemus viipyy.

  Nettisivustolle seloytyi.fi avataan myös maakuntakohtaisesti omat sivut, johon voi ilmoittaa omat missiotapahtumat. Toivomme, että maakunnallisissa missiotoimikunnissa etsitään wordpress-alustan hallitseva henkilö päivittämään maakunnallista sivua.

  Toivomme että ennen 19.9. ei käytettäisi Se löytyi -brändiä tavoittavassa toiminnassa. Tämä siksi yllätysmomentti säilyisi mahdollisimman hyvin mission lanseeraukseen.

Nettikauppa:

Nettikauppa avautuu toukokuun loppuun mennessä missio2022 sivustolle. Sieltä seurakunnat ja yksilökristityt voivat tilata missiotuotteita, jotka eivät sisälly varsinaiseen seurakuntapakettiin. Tällaisia tuotteita ovat esim. t-paidat, autotarrat, hupparit, liput, lippikset, rintamerkit jne. Myös seurakunnat voivat tilata lisää missiotuotteita, kuten roll-upeja, banderolleja, sekä ikkunateippauksia myös omien kokotoiveiden mukaisesti. Missiokaupan avauduttua, toivomme seurakuntatilausten saapuvan 30.6. mennessä. Lähetämme teille tiedon välittömästi, kun kauppa saadaan auki.

Materiaali toimitetaan mission alkuun mennessä.

Varainhankinta:

Mission talous perustuu kolmeen osa-alueeseen: seurakuntien osallistumismaksuun, yksilökristittyjen lahjoituksiin, sekä yritysten mainosmyyntiin.

Seurakuntien osallistumismaksut ovat hyvällä mallilla, sen sijaan tarvitsemme apua sekä yksilökristittyjen haastamisessa, että yrityksille kohdistuvassa mainosmyynnissä. Voitte tilata missioesitteitä seurakuntalaisianne varten, osoitteesta: missio2022.fi/info

Mikäli teillä on kontakteja paikallisiin yrityksiin, voisitteko ystävällisesti toimittaa yhteystiedot mediamyyjä Sauli Manniselle sauli.manninen@irrtv.fi tai 0400 618602. Mielellämme järjestämme paikkakunnallanne/maakunnassanne myös yrittäjätapaamisen, jossa voisimme kertoa yrittäjille mahdollisuudesta saada medianäkyvyyttä mission kautta sen tukemiseksi.

Ystävällisin terveisin
Onni Haapala ja Ari Talja sekä missiotoimiston väki

3.5.2022

Terveiset missiotoimistolta!

Missiorintamaan on kuukauden aikana tullut lisää kymmenkunta seurakuntaa. Tällä hetkellä mukana on 327 seurakuntaa eripuolilta Suomea. Kannustetaan ja rukoillaan vielä seurakuntia mukaan, osassa kun päätöksenteko on edelleen kesken.

Diakonia

Mission diakoniatyöryhmä sai diakoniatyötä tukevat videot valmiiksi. Nämä löytyvät osoitteesta missio2022.fi/diakonia-video/ Nämä videot ovat missioseurakuntien käyttöön. Diakoniatyöryhmä tuottaa vielä kirjalliset ohjeet, miten seurakunnat voivat halutessaan kohdata yksinäisyyttä nuorten, työikäisten, senioreiden sekä maahanmuuttajien parissa.

Medianeuvottelut ja varainhankinta

Medianeuvotteluja on käyty laajasti ja näyttää siltä, että mikäli budjetti saadaan kasaan, mediatilaa on saatavissa laajalti ja kohtuulliseen hintaan eri puolilta Suomea. Jotta tämä voisi toteutua toiveemme on, että voisitte jakaa seurakunnissanne mission varainhankintamateriaalia, joka on aiemmin lähetetty ja laitetaan myös tämän kirjeen liitteeksi. missio2022.fi/varainhankintavideo ja missio2022.fi/lahjoita

Myös missioesitteitä on tilattavissa seurakuntiin missio2022.fi/tilaa-esite

Radio Dein terveiset

Radio Dein missioradio 24/7
Radio Dei perustaa mediamission ajaksi missioradion Dei Plus -palveluun. Se sisältää mission todistuspuheenvuorot sekä uskon perusteita ja toivoa sisältäviä ohjelmia. Myös musiikki valikoidaan missiota ajatellen.
Missioradio on tarkoitettu palvelemaan niitä, jotka kiinnostuvat hengellisistä asioita mission aikana. Se on myös työkalu seurakunnille, jotka voivat ohjata tavoitettuja ihmisiä kuuntelemaan missioradiota siinä missä muitakin medioita.

Radio Dein aamuvierashaastattelut
Dein aamussa on jo ollut vieraana osa missiojärjestäjien eri työmuotoja (esim. XEE) edustavista henkilöistä. Näitä haastatteluja on tarkoitus jatkaa missioon saakka. Päävastuun haastatteluista tekee Dein aamujuontaja, Mikael Juntunen.

Resurssipankki

Mission Resurssipankki on vihdoin auennut. Resurssipankissa on esitelty puhujia, muusikoita ja musiikkiryhmiä, joita seurakunnat voivat kutsua omiin missiotapahtumiinsa. Resurssipankin löydät osoitteesta missio2022.fi/varaa-resurssipankista. Mikäli seurakunnassanne on resursseja, joita haluatte suositella mission käyttöön, voitte tehdä sen osoitteessa missio2022.fi/resurssipankki.

Kriisiviestintä

Missiolle on valmisteilla kriisiviestintäsuunnitelma Functos Oy:n Taneli Hassisen johtamana. Kriisiviestintäsuunnitelman tarkoitus on varautua niihin mahdollisiin kriisitilainteisiin, joita mission aikana voi nousta esiin. Tämä lähetetään seurakunnille ennen mission alkua.

Missiotoimikunnan puolesta 
Onni Haapala

13.4.2022

Hyvä yhteistyöseurakunta!

Missiokirje seurakunnille

Lämmin missiotervehdys!

Se löytyi -mission valmistelut ovat täydessä vauhdissa. On mahtavaa kuulla, miten innokkaasti seurakunnat valmistautuvat missioon. Rukoustyö laajenee ja syvenee vauhdilla. Evankeliointikoulutuksiin osallistuu kristittyjä enemmän kuin ehkä koskaan seurakuntien historiassa. Missiotapahtumia ja -tempauksia valmistelevat niin evankelioinnin kuin diakoniankin toimijat. Omaa toimintaansa missioon linkittävät myös lapsi- ja nuorisotyöntekijät ja seniorityö. Kaiken lisäksi missio luo myös uusia paikallisia ja alueellisia yhteistyörakenteita.

Missiomatkassamme on jo 316 seurakuntaa, ja uusia ilmoittautuu tasaiseen tahtiin. Missiokirjan toimitustyö etenee aikataulussa, ja syksyllä käytettävät mediakanavat on pääosiltaan kartoitettu, ja sopimuksia tehdään. Diakoniatyöryhmän videomateriaalit ovat editoinnissa, ja 1,5 miljoonan varainhankinnan haasteeseen on tartuttu nöyrin mielin.

Mission valtakunnallisuus, laaja osallistujajoukko, tiivistyvä aikataulu ja eri vaiheissa etenevät valmistelut muodostavat mission järjestämiselle suuren haasteen. Toivomme, että seuraatte aktiivisesti alueellista ja valtakunnallista missioviestintää ja reagoitte niihin mahdollisimman ripeästi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sysännyt Euroopan ja koko maailman uudenlaiseen pimeyteen. Se löytyi -missio on juuri oikeanlainen kampanja ja tulee juuri oikeaan aikaan välittämään evankeliumin valon toivoa, turvaa ja elämän merkitystä etsiville suomalaisille!

Asioita ja aiheita huomioitavaksenne:

KOULUTUS

Seurakuntalaisten varustaminen ja vapaaehtoisten kouluttaminen missioon on yksi tärkeimmistä ja kauaskantoisimmista osa-alueista. Käytettävissä olevia koulutusratkaisuja ovat muun muassa:

Helluntaiseurakuntien Askeleet missioon -viikonloppuseminaari pidetään Helsingissä 9.–10.4. ja uusintana Keuruulla 20.–21.8. Seminaareihin voi osallistua myös etänä. Opetukset saa myös videotallenteina sekä materiaalit sähköisessä muodossa, jolloin ne voi käydä läpi seurakunnassa oman aikataulun mukaan vielä tänä keväänä. Lisätiedot ikopisto.fi/missio2022

XEE-työn Varusta Suomi! -kampanja kiertää edelleen tänä vuonna useissa kaupungeissa Suomessa ja virittää seurakuntien moottoreita kuntoon niiden ydintehtävässä. Käytännönläheiset varustamisviikonloput ja niiden jälkeinen valmennus sytyttävät ja varustavat seurakuntalaisia kertomaan uskosta ystävilleen luontevasti ja ymmärrettävästi — sekä kasvattamaan uusia opetuslapsia Jeesukselle. Tule mukaan! Lisätietoa xee.fi

L10T-verkkokoulutuksen 19.–21.8.2022. Kansan Raamattuseura toteuttaa missioon valmistavaa L10T-kokonaisuutta, joka perustuu Jeesuksen Luukkaan evankeliumin 10. luvussa opettamaan tapaan elää. Se auttaa ujointakin kristittyä merkitykselliseen elämäntapaan ja varustaa kaikkia tulevaa mediamissiota varten. Voitte osallistua verkkokoulutukseen ryhmänä tai yksin. Ryhmän ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa, kuka on ryhmän vetäjä. Hänet opetamme pitämään koulutukseen kuuluvat harjoitukset ryhmälleen.

Yksittäisille osallistujille harjoitukset ohjataan verkon kautta. Paikallisten ryhmien tiedot tarvitsemme viimeistään 15.8., jotta voimme varustaa ryhmänohjaajat tehtäväänsä 16.–17.8. Jos ilmoittaudut noin 11.8. mennessä, ehdimme postittaa työkirjat ryhmällesi tai sinulle. Ilmoittautumiset seurakuntapalvelut@sana.fi. Kaikki seurakunnissa ja alueilla pidettävät L10T-koulutukset löydät kansanraamattuseura.fi/koulutus.

Mystory.me-elämäntarinasivustot

Valtakunnallisten missiokirjaan tulevien 15 kertomuksen lisäksi kokoamme alueellisia, seurakuntien ja yksittäisten ihmisten todistuksia mystory.me-sivustolle. Mystory.me on suomenkielinen, kansainvälinen sivusto, jolla kuka tahansa voi kertoa omasta elämästään kokemuksia Jumalan vahvistavasta voimasta ja Jeesuksen avaamasta armosta. Kukin seurakunta voi ryhmitellä seurakuntalaistensa tarinat myös yhteisöiksi, joiden tarinat voi myös näyttää nettisivulla iframe-upotuksena. Sivustolta voi hakea asiasanoilla omaan elämäntilanteeseen sopivia tarinoita ja vaihtaa viestiä turvallisesti tarinankertojan kanssa.

Mystory.me seurakunnan käytössä -webinaarissa näytämme, miten yksittäinen seurakunta, alueen seurakunnat ja laajemmat missioalueet voivat hyödyntää sivustoa Missio 2022 -hankkeessa paikallisin elämäntarinoin.

Samansisältöiset, ilmaiset webinaarit: 17.5.2022 tiistai klo 13.30–14.30 ja 18.5.2022 keskiviikko klo 17.00–18.00. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Domini Life seurakunnan käytössä

Domini Life tarjoaa halvan ja tehokkaan tavan päästä seurakuntalaisen kännykkään mobiiliapplikaation avulla. Tätä voidaan hyvin käyttää osana mediamission toteuttamista. Tule kuuntelemaan, millaisia mahdollisuuksia Domini Life tarjoaa seurakunnalle. Samansisältöiset, ilmaiset webinaarit: 28.4. torstai klo 13.00–14.00 ja 3.5. tiistai klo 10.00–11.00. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Lisää koulutustarjonnasta mission sivulla: missio2022.fi/koulutukset

HUOM. TÄRKEÄ:
Missio-organisaatio järjestää kokoavan etäkoulutuksen 3.9.2022 klo 9–15. Tässä koulutuksessa käsitellään mission toteutukseen liittyvät järjestelmät ja aikataulut sekä annetaan vielä yksi evankelioinnin tehokoulutus eri toimijoiden yhteistyönä.

IDEAPANKKI

Seurakunnissa on jo nyt syntynyt luovia ideoita ja malleja mission toteuttamiselle. Monilla suunnittelutyö on vasta alussa. Meiltä on toivottu, että kokoaisimme olemassa olevat ja uudet ideat erilliseen ideapankkiin, josta seurakunnat voisivat sitten hakea ideoita mission paikalliselle toteutukselle.

Saadaksemme missiosivuille laajan ja monipuolisen ideanpankin pyydämme, että lähetätte omia ideoitanne ja suunnitelmianne sähköpostilla osoitteeseen: toimisto@missio2022.fi

Ideoita kaivataan esimerkiksi ihmisten kohtaamisia tukevista konsepteista, uskoontulostoorien keräämisestä ja julkaisemisesta, eri kohderyhmiä huomioivista tapahtumista tai tempauksista, paikallismedian hyödyntämisestä.

missio2022.fi/ideapankki

RESURSSIPANKKI

Kokoamme mission verkkosivuille resurssipankin evankelistoista, pastoreista, muusikoista ja musiikkiryhmistä, joita seurakunnat voivat kutsua missiotilaisuuksiinsa. Julistajien ja musiikkiryhmien tulee nauttia seurakunnan tai taustajärjestönsä luottamusta. Autetaan toisiamme jakamalla tietoa käytettävissä olevista resursseista. Ilmoittamislomake ja lisätiedot tästä linkistä: missio2022.fi/resurssipankki

JÄLKIHOITO

Jälkihoidon suunnittelu on tärkeä osa missiota. Jälkihoito suunnitellaan heitä varten, jotka mission kautta tulevat seurakuntayhteyteen tai toiminnan vaikutuspiiriin. Jälkihoitoon liittyviä palveluja listataan erikseen missiosivulle, mutta tässä vaiheessa tarjolla ovat ainakin seuraavat vaihtoehdot:

Usko 1.0 – Kristinuskon ensiaskeleet

Usko 1.0 – Kristinuskon ensiaskeleet -sarja kokoaa kristinuskon pääteemat kuuteen innoittavaan jaksoon, joissa kokeneet opettajat avaamat merkittävimpiä kristinuskon teemoja ymmärrettävällä tavalla. Usko 1.0 -sarja on tuotettu erityisesti vasta uskoon tulleille, mutta soveltuu myös muuhun pienryhmäkäyttöön. Opetusvideoiden lisäksi sarjaan kuuluu ryhmänjohtajan opas, joka tukee pienryhmää käytännön tasolla, muistiinpanojen ja keskustelua herättävien kysymysten kautta.

Katso alle minuutin mittainen esittelyvideo tästä:

Materiaalin on tuottanut Hyvä Sanoma ry ja Nouse ja Loista -työ, ja se tarjotaan missioseurakunnille ilmaiseksi vapaaehtoisella tukimaksulla Nouse ja Loista -työlle. Usko 1.0 – Kristinuskon ensiaskeleet julkaistaan 4.4.2022.

Tarkemmin Nouse ja Loista -työstä sekä muista pienryhmille suunnatuista opetussarjoista: nousejaloista.fi

Alfa-kurssin uudet materiaalit

Miten seurakuntanne kohtaa ihmisiä mission jälkeen? Alfan videosarjojen avulla Alfa-kurssin järjestäminen on todella helppoa missiossa uskoon tulleille ja uskosta kiinnostuneille. Alfan suomeksi tekstitetyt videot löytyvät myös todella monilla muilla kielillä. Sama Alfa voi siis palvella sekä maahanmuuttajaryhmiä että suomea puhuvia. Nuorille, 13–19-vuotiaille on myös oma videosarjansa. Halutessanne voimme myös järjestää koulutuksia kasvotusten alueenne seurakunnille. Lisää Alfan ilmaisista materiaaleista webinaareissa keskiviikkona 6.4. ja torstaina 12.5. klo 18.30–20.00.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa myöhemmin tulevista webinaareista: koulutukset.alfasuomi.fi

Lisätietoa Alfa-työstä: alfasuomi.fi

Krito-ryhmällä kohtaat seurakuntalaisia syvätasolla

Krito-ryhmä on sielunhoidollinen vertaisryhmä. Sen työvälineet ovat omasta elämästä kertominen, toisten kuunteleminen, kirjoittaminen ja rukous. Ryhmänvetäjä on samalla myös ryhmän jäsen. Työskentelylle antavat turvaa säännöt, joissa painottuvat luottamuksellisuus ja se, että kullakin on mahdollisuus käyttää yhtä paljon aikaa oman tarinansa kertomiseen. Ryhmässä ei neuvota toisia eikä mestaroida toisten elämää. Krito-ryhmänohjaajakoulutus 11. –12.8.2022 Lohjalla, Vivamossa.

Lisätietoa Kritosta krito.fi

L10T-koulutukset

Varustaa Jeesuksen löytänyttä tai Jeesuksen löytämää ihmistä elämään mielekästä, innostavaa ja täysipainoista elämää Herran seurassa, elämään Pyhän Hengen johdatuksessa ja kertomaan toisille uskostaan. Voit tilata koulutuksen seurakuntaasi tai osallistua verkon kautta pidettäville kursseille. Kaikki seurakuntiin ja alueille sovitut L10T-koulutukset löydät kansanraamattuseura.fi/koulutus.

Seuraavan uutiskirjeen aiheita mm.:

Kriisiviestintä

Diakokonia

Varainhankinta

Jatketaan missioon valmistautumista yhdessä ja rukoillen.

Siunaavin terveisin missiotoimikunnasta

Onni Haapala, Ari Talja, Markku Tenhunen
Mika Tuovinen, Janne Lahti, Mikko Matikainen