Kysymyksiä ja vastauksia Missio2022

Missä ja miten missio järjestetään?

Missio järjestetään koko Suomessa, henkilökohtaisten kontaktien, median, tapahtumien ja diakonian avulla. Tämä tehdään yhteistyössä eri kristillisten järjestöjen, kirkkokuntien, herätysliikkeiden ja yksilökristittyjen toimesta.

Henkilökohtaisuus: Missio antaa kristityille mahdollisuuden puhua kristillisistä asioista, naapureiden, sukulaisten, työtovereiden ja muiden läheisten kanssa. Siksi on tärkeää, että seurakuntalaiset varustetaan niin, että he osaavat luontevasti ottaa puheeksi hengelliset asiat, ilman että ihmisiä käännytetään tai manipuloidaan mihinkään.
Lisäksi mission sanomasta kiinnostuneille ihmisille vastataan henkilökohtaisesti ja pyritään tapaamaan ihminen hänelle sopivana aikana hänelle sopivassa paikassa.
Media: Kysymyksessä on monimediakampanja. Mission ytimessä on kotitalouksiin jaettava missiokirja, jossa on henkilökohtaisia kertomuksia evankeliumin muuttavasta voimasta, sekä tekstiosio, jossa kristinuskon ydin eli yhteyden löytyminen Jumalan kanssa on kerrottu selkeästi. Lisäksi missiosanoma nostetaan esiin televisiossa, radiossa, internetissä, sosiaalisessa mediassa ja ulkomainonnassa.
Ihminen voi kertoa kiinnostuksensa missiosanomasta puhelimitse tai internetin kautta. Hänet kohdataan henkilökohtaisesti.
Tapahtumat: Jokaiseen Suomen maakuntaan järjestetään kaikille avoin missiojuhla, jossa missiosanoma tuodaan esiin.
Lisäksi paikallisseurakunnat järjestävät paikallisia tapahtumia itsenäisesti tai yhdessä toisten paikallisseurakuntien kanssa. Tällaisia tapahtumia voivat olla erilaiset teemaillat, ystäväillat, konsertit, missioillat jne. Näihin tilaisuuksiin seurakuntalaisten on hyvä kutsua omia ystäviään. Monelle paikkakunnalle varmasti perustetaan myös missiokahviloita, joissa kohdataan paikallisia ihmisiä.
Diakonia: Osaksi missiota pyritään ottamaan myös hyväntekeväisyys, eli etsimme paraikaa yhteistyötahoa/tahoja, joka toisi oman panoksensa yhteiseen hankkeeseen ja voisimme olla auttamassa Suomessa jotain apua tarvitsevaa kansanosaa.

Milloin missio järjestetään?

Media näkyvyyden osalta tähtäämme lokakuuhun 2022. Vuosi 2021 on rukouksen ja valmistautumisen vuosi. Seurakuntien varustautuminen jatkuu vielä vuoden 2022 kevään ja syksy on sitten toiminnan aikaa.

Miksi lähteä mukaan seurakuntana?

Missio avaa seurakunnille todellisen mahdollisuuden sen ydintehtävään, evankeliumin välittämiseen ajassamme ajankohtaisella ja tehokkaalla tavalla. Jokainen suomalainen on oikeutettu kuulemaan hyvän sanoman rakastavasta Jumalasta.
Yhteydessä ja yhteistyössä on voimaa. Meidät tunnetaan Jeesuksen seuraajiksi siitä, että meillä on keskinäinen yhteys. Missio on vahvistamassa kristittyjen yhteyttä niin paikallisesti, kuin koko maata ajatellen.
Rukous ja kouluttautuminen valmistaa seurakuntia ja seurakuntalaisia evankeliumin välittämiseen aikamme ihmisille. Missiosta jää pysyvä toiminta- ja ajattelutapa seurakunnan elämään.

Miten lähteä mukaan seurakuntana?

Voitte lähettää seurakuntanne edustajan mission keskustelu- ja infotilaisuuksiin, täyttää sitoutumiskaavakkeen ja siten osallistua mukaan. Maakuntakohtaisesti muodostetaan maakunnalliset missiotoimikunnat, jotka suunnittelevat mission etenemistä maakunnallisesti. Kukin seurakunta laatii oman suunnitelman, miksi on mukana missiossa, mitä toimia seurakunta tekee hyödyntääkseen missiota omassa työssään ja mission päätyttyä tekee myös arvion siitä, kannattiko mukaan lähteminen.

(Osa seurakunnista voi ilmoittautua suoraan IRR-TV:lle, joidenkin kirkkokuntien seurakunnat ilmoittautuvat oman taustajärjestönsä kautta, esim. helluntaiseurakunnat Hyvä Sanoma ry:n kautta)

Mitä seurakunnalta edellytetään?

Seurakunnalta edellytetään sitoutumista yhteiseen näkyyn ja suunnitelma, siitä kuinka hyödyntää missiota omassa toiminnassaan (kts. erillinen liite seurakunnan missiosuunnitelma dokumentti)

Takaako medianäkyvyys itsessään evankeliumin perillemenon?

Medianäkyvyys takaa sen, että ihmisten mielenkiinto herätetään kristillisellä sanomalla. Kuinka hyvin sanoma menee perille, riippuu kuitenkin monesta asiasta. On Jumalan teko alusta loppuun asti kutsua ihmisiä yhteyteensä. Media, henkilökohtaiset kontaktit, tapahtumat voivat olla välineitä tässä käytössä. Vähintään yhtä tärkeää on, että löytyy niitä kristittyjä, jotka ovat valmiita kertomaan omasta uskostaan lähimmäisilleen. Media, henkilökohtaiset kontaktit sekä hyvin järjestetyt tapahtumat yhdessä takaavat hyvän lopputuloksen.

Miten jälkihoito on huomioitu?

Mission sanomaan myönteisesti vastanneisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä seurakuntien vapaaehtoisten eli kontaktihenkilöiden kautta. Kontaktihenkilö sitoutuu kulkemaan henkilön rinnalla, kunnes hän löytää paikkansa jostain kristillisestä seurakunnasta, kuitenkin henkilön itsensä ehdoilla.

Seurakunnat puoleltaan tarjoavat mission sanomasta kiinnostuneille Alfakursseja ja muita jumalayhteyttä vahvistavia toimija.

Miten paikallisuus on huomioitu?

Paikallisuus on huomioitu mediassa siten, että valtakunnallisen median lisäksi missiosanoma on esillä myös maakuntalehdissä ja paikallisessa ulkomainonnassa. Kirjanen jaetaan jokaiseen talouteen. Lisäksi jokaisen paikkakunnan on mahdollisuus tuottaa omia videoklippejä mystore.me sivustolle, tämä sivusto linkitetään mission internetsivustolle ja näin paikalliset stoorit ovat löydettävissä. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia toimia myös hyvin paikallisesti.

Paikallisseurakunnat voivat itsenäisesti tai yhdessä toisten paikallisseurakuntien kanssa järjestää omia missiotilaisuuksia.
Maakunnalliset suurtapahtumat vahvistavat mission sanomaa ja tuovat alueen kristittyjä yhteen. Näihin tilaisuuksiin on seurakuntalaisten hyvä kutsua myös ystäviään.

Miten lähteä mukaan yksilökristittynä?

Voit lähteä mukaan rukoilemaan hankkeen puolesta jo nyt. Paikkakuntasi seurakunnat tulevat järjestämään koulutuksia ja alueellasi tullaan järjestämään kristittyjen yhteisiä rukousiltoja säännöllisesti vuoden ajan ennen mission toteutumista.
Voit olla myös taloudellisesti tukemassa missiota.

Mitä tämä kaikki maksaa, kuka tämän maksaa ja millä?

Mission medianäkyvyys ja maakunnalliset tapahtumat tulevat maksamaan noin 3 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen kustannuserä on missiokirjan jakaminen suomalaisiin kotitalouksiin. Muita merkittäviä eriä on medianäkyvyys sanomalehdissä, televisiossa, radiossa ja internetissä. Myös missiotapahtumat maksavat.

Mission tulobudjetti koostuu kolmesta osatekijästä: 1) seurakuntien osallistumismaksuista, 2) Yksilökristittyjen lahjoituksesta kampanjalle, 3) Sponsorituesta yrityksiltä.

Mitä missioon osallistuminen maksaa seurakunnalle?

Osallistumismaksu riippuu seurakunnan koosta. Kokoluokat on porrastettu seurakunnan jäsenmäärän/jumalanpalveluksiin osallistuvien kesken. Pienemmät seurakunnat maksavat 1500 euroa, keskisuuret seurakunnat 2000 euroa ja suuret seurakunnat 2500 euroa.

Voiko seurakunnan osallistumismaksun maksaa erissä?

Osallistumismaksun voi maksaa ennen missiota 12 erässä, viimeinen erä pitää kuitenkin olla maksettuna 31.8.2022 mennessä

Mitä seurakunta saa osallistumismaksulla?

Seurakunta saa osallistumismaksullaan laajan medianäkyvyyden kaikissa medioissa, medianäkyvyyttä voi hyödyntää myös omissa tilaisuuksissaan ja hyvin tuotetut tapahtumat. Lisäksi osallistumismaksuun sisältyy materiaalipaketti, jossa on muun muassa suuri banderolli, roll-up, julisteita ja flyereitä jaettavaksi.

Tuleeko seurakunnalle lisälaskua?

IRR-TV toimii teknisenä järjestäjänä ja mission medianäkyvyydestä tulevat laskut tulevat järjestäjälle.
Seurakunnat voivat hyödyntää missioa monin tavoin toiminnassaan, tilata mission yhteistyökumppaneilta koulutuksia, materiaala, järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, ostaa omaa mediatilaa oman seurakunnan toiminnan markkinoimiseksi. Tämä kaikki luonnollisesti maksaa ja tähän on hyvä seurakuntana myös varautua.

Mihin seurakuntaan mission sanomasta kiinnostuneet ihmiset ohjataan?

Ihminen ohjataan sen seurakunnan toimintaan ja tilaisuuksiin, joihin hän itse kokee tahtoa osallistuvansa. Toimitaan ihmisen itsensä ehdoilla.

Minkä kirkkokunnan hanke on kysymyksessä?

Kysymyksessä ei ole yhdenkään kirkkokunnan oma hanke, vaan useiden kristillisten seurakuntien, herätysliikkeiden ja järjestöjen yhteishanke.

Miten missiossa käsitellään kristikuntaa jakavia kysymyksiä kuten kaste, ehtoollinen, eskatologia tai vaikkapa näkemystä seksuaalivähemmistöistä ?

Missio keskittyy evankeliumin ytimeen eli yhteyden löytymiseen/vahvistamiseen Jumalan ja ihmisen välillä. Se ei ota kantaa opillisiin kysymyksiin. Näitä kysymyksiä kukin seurakunta opettaa omasta raamatuntulkinnastaan lähtien. Tämä missio ei ota kantaa myöskään seksuaaliseen suuntautumiseen. Uskomme että jokainen ihminen kaipaa elävää yhteyttä elävään Jumalaan.

Mikä on IRR-TV ry?

IRR-TV on yleiskristillinen medialähetysjärjestö, joka palvelee laajasti eri kristillisiä seurakuntia ja kristittyjä kaikista kirkkokunnista. IRR-TV on järjestänyt 108 mediamissiota ympäri maailman, pääosin maailman miljoonakaupungeissa. Suomessa on aiemmin järjestetty vuosina 2011–2018 seitsemän maakunnallista Mahdollisuus Muutokseen missiota. Lisäksi IRR-TV tuottaa kristillisiä televisio ja radio-ohjelmia.