Mission aikana seurakunnat voivat hyödyntää mission teemaa omissa tavoittavissa tapahtumissaan. Seurakunnat voivat järjestää myös yhteisiä tapahtumia, kuten konsertteja, ystäväiltoja ja erilaisia teematilaisuuksia, jotka on kohdennettu tietylle kohderyhmälle.

Mission tapahtumatyöryhmä suunnittelee 10-12 suurtapahtumaa keskeisiin maakuntakeskuksiin. Näissä tapahtumissa on esillä selkeä evankeliumin julistus, hyvä musiikki, henkilökohtaisia kertomuksia jne. On tärkeää, että kristityt kutsuvat mission sanoman kanssa kosketuksissa olleita henkilöitä mukaan tilaisuuksiin.