Se löytyi -missio tavoittaa suomalaiset

Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, kirkkohistoriallisestikin merkittävä hanke evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. Sadat seurakunnat ja järjestöt valmistautuvat yhdessä kolmekymmentä päivää kestävään mediakampanjaan, jonka aikana järjestetään myös satoja tapahtumia ja tempauksia. Missio luo erinomaiset edellytykset henkilökohtaisiin kohtaamisiin sekä kiinnittää huomion yksinäisyydestä kärsivien lähimmäisten auttamiseen.


Mission keskeiset sisällöt


MEDIA

Kysymys on monimediakampanjasta, johon liittyvät televisio, radio, printtimedia, internet, sosiaalinen media (some) sekä ulkomainonta. Eri mediavälineet kertovat evankeliumin sanomaa henkilökohtaisesti.


TAPAHTUMAT

Missioon osallistuvat seurakunnat saavat käyttöönsä mission nimen, logon ja graafisen ilmeen sekä missiomateriaalia.
Seurakunnat voivat järjestää tapahtumia ja -tempauksia yksin tai yhdessä muiden missiossa mukana olevien kanssa.


KOHTAAMISET

Se löytyi -missio antaa näkyvyytensä kautta kristityille erinomaiset puitteet kertoa omasta löydöstään sukulaisille, ystäville ja työtovereilleen. Missiossa mukana olevat toimijat tarjoavat seurakunnalle palveluja.


SOSIAALINEN
AUTTAMINEN

Missiolle on nähty tärkeäksi määritellä diakoninen ulottuvuus, jossa evankeliumi tulee esille käytännön tekoina.
Missiohanke haastaa seurakuntia ja kristittyjä kohtaamaan eri-ikäisiä yksinäisyydestä kärsiviä lähimmäisiä.

Missio 2022

• Evankeliumi esillä eri medioissa 19.9. – 16.10.2022

• Puheenaiheeksi nostetaan Jumala ja se, mitä yhteys Häneen merkitsee

• Koko Suomi tavoitetaan evankeliumilla

• Seurakunnat tulevat vahvasti esille

• Järjestetään satoja missiotapahtumia

 

 

 

Mitä odotamme seurakunnalta?

• Tehkää päätös missioon osallistumisesta ja nimetkää missiolle yhdyshenkilö. Tietoa osallistumismaksusta, ilmoittautumis- ja yhteistyösopimuslomake sekä yhteystiedot löytyvät mission verkkosivuilta osoitteesta missio2022.fi.
• Perustakaa missiotyöryhmä tai antakaa missio järjestelyineen jonkin jo olemassa olevan työryhmän vastuulle. Missioyhdyshenkilö saa säännöllisesti tietoa mission etenemisestä sekä ideoita mission toteuttamiseen.
• Selvittäkää yhteistyömahdollisuudet muiden paikallisten missioon osallistuvien seurakuntien kanssa. Sopikaa palaveri, jossa voitte suunnitella yhteistyötä ja sopia esimerkiksi missioon valmistavista rukoustapahtumista.
• Laatikaa missiosuunnitelma, jossa on selkeästi vaiheet: valmistautuminen, mission toteutus sekä mission jälkihoito.

 

 

 

Miten yksilökristityt
voivat osallistua
missioon?

• Kristityt yhdessä. Varmista, onko seurakuntasi jo mukana missiossa. Jos mahdollista, rohkaise myös muita seurakuntia mukaan missioon. Mitä enemmän seurakuntia ja kristittyjä on mukana, sitä vaikuttavampi ja tavoittavampi missiosta tulee.

• Rukous. Osallistu mission rukousverkostoon omalla paikkakunnallasi ja valtakunnallisesti. Rukoillaan Suomen kansan, seurakuntien sekä mission onnistumisen puolesta. Tilaa rukouskirje sähköpostiisi ja lähde mukaan rukoilemaan. Rukouskirjeen voit tilata osoitteesta missio2022.fi tai sähköpostilla: rukous@missio2022.fi

Yhteistyötahot

Tällä hetkellä mukana ovat: Aikamedia, Alfa Suomi, Gospel First International, Healing Rooms Finland ry, Hengen Uudistus Kirkossamme, Hyvä Sanoma ry, Jippiimissio ry, Kansan Raamattuseura, Luojan kämmenellä ry, Mission Europe, Pelastusarmeija, Radio Dei, Radio Patmos, Rauhan Sana, Suomen Adventtikirkko, Suomen Evankelinen Allianssi, Suomen Raamattuopisto, Suomen Vapaakirkko, The Legacy Project , TV7, Uskovat nuoret ry, Uusheräys, XEE-evankeliointi elämäntapana ry ja YWAM Finland ry.

Mikko Matikainen

MEIDÄN SYVÄ HALUMME ON saada evankeliumi kaikkien suomalaisten ulottuville kaikkien kristittyjen kanssa. Olen työni puolesta ollut tuomassa Suomeen ja kouluttamassa L10T-koulutusohjelmaa, joka varustaa kaikkein ujoimmatkin seurakuntalaiset, niin että he voivat löytää kutsumuksensa ja rohkaistua kertomaan Kristuksesta. Kirkkoherroille ja papeille haluan sanoa: Olet äärimmäisen tärkeällä paikalla vaikuttamassa omassa yhteisössäsi siihen, että mahdollisimman suuri joukko kristittyjä lähtisi liikkeelle. Suuri rukoukseni on se, että saisimme mahdollisimman suuren joukon luterilaisia seurakuntia mukaan, ja teen työtä tämän eteen.”

Mikko Matikainen
Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluiden johtaja

Lauri Nurminen

OLEMME HYVIN INNOSTUNEITA tästä hankkeesta. Tuoreiden tutkimusten mukaan suomalaiset käyttävät median parissa jopa 9,5 tuntia aikaa päivittäin. Median rooli ihmisten arjessa on voimakas. On todella tärkeää, että me kristittyinä näymme mediassa. Radio Dein missio on välittää toivoa, rakentaa yhteyttä ja kertoa uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Nämä kaikki toteutuvat myös tässä missiossa.”

Lauri Nurminen
Radio Dein varatoimitusjohtaja

Onni Haapala

NYT ON AIKA PYSÄHTYÄ seurakunnan perustehtävän, evankeliumin julistamisen äärellä. On aika miettiä, miten välitämme evankeliumin sanoman tehokkaasti myös niille suomalaisille, jotka eivät kirkkojen ovia tai seurakunnan nettilähetyksiä aukaise. Valtakunnallinen mediamissio on työväline, jolla voimme olla saavuttamassa naapureitamme, sukulaisiamme ja oman kaupunkimme asukkaita evankeliumilla. Haastan kaikkia yksilökristittyjä ja seurakuntia yhteiseen rukousrintamaan, että sanoma Jeesuksesta voisi saavuttaa suomalaiset.

Onni Haapala
IRR-TV:n missiokoordinaattori

MISSIO Konsepti video

Missiovideo (Mika Tuovinen)

Rohkaisuvideo

Videossa mukana: Pekka Simojoki, Heli Karhumäki, Jouni Lehikonen , Henna Nieminen ja Eeva Airila