MEDIA

Kysymys on monimediakampanjasta, johon liittyvät televisio, radio, printtimedia, internet, sosiaalinen media (some) sekä ulkomainonta. Eri mediavälineet kertovat evankeliumin sanomaa henkilökohtaisesti.


TAPAHTUMAT

Missioon osallistuvat seurakunnat saavat käyttöönsä mission nimen, logon ja graafisen ilmeen sekä missiomateriaalia.
Seurakunnat voivat järjestää tapahtumia ja -tempauksia yksin tai yhdessä muiden missiossa mukana olevien kanssa.


KOHTAAMISET

Se löytyi -missio antaa näkyvyytensä kautta kristityille erinomaiset puitteet kertoa omasta löydöstään sukulaisille, ystäville ja työtovereilleen. Missiossa mukana olevat toimijat tarjoavat seurakunnalle palveluja.


SOSIAALINEN
AUTTAMINEN

Missiolle on nähty tärkeäksi määritellä diakoninen ulottuvuus, jossa evankeliumi tulee esille käytännön tekoina.
Missiohanke haastaa seurakuntia ja kristittyjä kohtaamaan eri-ikäisiä yksinäisyydestä kärsiviä lähimmäisiä.

Missio 2022

• Evankeliumi esillä eri medioissa 19.9. – 16.10.2022

• Puheenaiheeksi nostetaan Jumala ja se, mitä yhteys Häneen merkitsee

• Koko Suomi tavoitetaan evankeliumilla

• Seurakunnat tulevat vahvasti esille

• Järjestetään satoja missiotapahtumia

 

 

 

Mitä odotamme seurakunnalta?

• Tehkää päätös missioon osallistumisesta ja nimetkää missiolle yhdyshenkilö. Tietoa osallistumismaksusta, ilmoittautumis- ja yhteistyösopimuslomake sekä yhteystiedot löytyvät mission verkkosivuilta osoitteesta missio2022.fi.
• Perustakaa missiotyöryhmä tai antakaa missio järjestelyineen jonkin jo olemassa olevan työryhmän vastuulle. Missioyhdyshenkilö saa säännöllisesti tietoa mission etenemisestä sekä ideoita mission toteuttamiseen.
• Selvittäkää yhteistyömahdollisuudet muiden paikallisten missioon osallistuvien seurakuntien kanssa. Sopikaa palaveri, jossa voitte suunnitella yhteistyötä ja sopia esimerkiksi missioon valmistavista rukoustapahtumista.
• Laatikaa missiosuunnitelma, jossa on selkeästi vaiheet: valmistautuminen, mission toteutus sekä mission jälkihoito.

Mission valtakunnalliset koulutukset

 

Miten yksilökristityt voivat osallistua missioon?

Kristityt yhdessä
Varmista, onko seurakuntasi jo mukana missiossa. Jos mahdollista, rohkaise myös muita seurakuntia mukaan missioon. Mitä enemmän seurakuntia ja kristittyjä on mukana, sitä vaikuttavampi ja tavoittavampi missiosta tulee.

Rukous
Osallistu mission rukousverkostoon omalla paikkakunnallasi ja valtakunnallisesti. Rukoillaan Suomen kansan, seurakuntien sekä mission onnistumisen puolesta. Tilaa rukouskirje sähköpostiisi ja lähde mukaan rukoilemaan. Rukouskirjeen voit tilata osoitteesta missio2022.fi/rukous tai sähköpostilla: rukous@missio2022.fi

 

Se löytyi – missio tarjoaa seurakuntien vapaaehtoisille monia mahdollisuuksia olla palvelemassa. Ilmoittaudu mukaan alla olevalla kaavakkeella. Kaavakkeen tiedot välitetään omaan seurakuntaasi.

Osallistu

 

Yhteistyötahot

Tällä hetkellä mukana ovat: Aikamedia, Alfa Suomi, Gospel First International, Healing Rooms Finland ry, Hengen Uudistus Kirkossamme, Hyvä Sanoma ry, Jippiimissio ry, Kansan Raamattuseura, Luojan kämmenellä ry, Medialähetys Sanansaattajat ry, Mission Europe, Operaatio Mobilisaatio ry., Pelastusarmeija, Radio Dei, Radio Patmos, Rauhan Sana, Suomen Adventtikirkko, Suomen Evankelinen Allianssi, Suomen Baptistikirkko, Suomen Liikemiesten lähetysliitto ry., Suomen Raamattuopisto, Suomen Vapaakirkko, The Legacy Project, Tosimies lehti, Tulisielukoulu, TV7, Uskovat nuoret ry, Uusheräys, XEE-evankeliointi elämäntapana ry, YWAM Finland ry.

Mikko Matikainen

MEIDÄN SYVÄ HALUMME ON saada evankeliumi kaikkien suomalaisten ulottuville kaikkien kristittyjen kanssa. Olen työni puolesta ollut tuomassa Suomeen ja kouluttamassa L10T-koulutusohjelmaa, joka varustaa kaikkein ujoimmatkin seurakuntalaiset, niin että he voivat löytää kutsumuksensa ja rohkaistua kertomaan Kristuksesta. Kirkkoherroille ja papeille haluan sanoa: Olet äärimmäisen tärkeällä paikalla vaikuttamassa omassa yhteisössäsi siihen, että mahdollisimman suuri joukko kristittyjä lähtisi liikkeelle. Suuri rukoukseni on se, että saisimme mahdollisimman suuren joukon luterilaisia seurakuntia mukaan, ja teen työtä tämän eteen.”

Mikko Matikainen
Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluiden johtaja

Onni Haapala

NYT ON AIKA PYSÄHTYÄ seurakunnan perustehtävän, evankeliumin julistamisen äärellä. On aika miettiä, miten välitämme evankeliumin sanoman tehokkaasti myös niille suomalaisille, jotka eivät kirkkojen ovia tai seurakunnan nettilähetyksiä aukaise. Valtakunnallinen mediamissio on työväline, jolla voimme olla saavuttamassa naapureitamme, sukulaisiamme ja oman kaupunkimme asukkaita evankeliumilla. Haastan kaikkia yksilökristittyjä ja seurakuntia yhteiseen rukousrintamaan, että sanoma Jeesuksesta voisi saavuttaa suomalaiset.

Onni Haapala
IRR-TV:n missiokoordinaattori

Lauri Nurminen

OLEMME HYVIN INNOSTUNEITA tästä hankkeesta. Tuoreiden tutkimusten mukaan suomalaiset käyttävät median parissa jopa 9,5 tuntia aikaa päivittäin. Median rooli ihmisten arjessa on voimakas. On todella tärkeää, että me kristittyinä näymme mediassa. Radio Dein missio on välittää toivoa, rakentaa yhteyttä ja kertoa uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Nämä kaikki toteutuvat myös tässä missiossa.”

Lauri Nurminen
Radio Dein varatoimitusjohtaja

Outi Rossi

MEILLE JIPPIIMISSIOSSA TÄMÄ VALTAKUNNALLINEN MISSIO SOPII KUIN NENÄ PÄÄHÄN. Selkeä tavoitteemme on saavuttaa lapset evankeliumilla. Kaikkein parhaiten lapset saavat kuulla evankeliumin toisten lasten kautta. Olemme tehneet Jippii-työtä yli 20 vuoden ajan. Jippii-toiminnassa on mukana yli sata Jippii-lapsikuoroa, ja lapsia on mukana kaikista kirkkokunnista. Tämä on innostavaa, laulujen kautta evankeliumi menee eteenpäin. Tarjoamme missiotapahtumiin koko perheen Jippii-konsertteja.

Outi Rossi
Jippiimission koordinaattori

Janne Lahti

HELLUNTAISEURAKUNTIEN kotimaanjärjestönä oli luonnollista lähteä mukaan, kun kysymys on suomalaisten tavoittamisesta evankeliumilla ja samalla seurakuntien tukemisesta. Meitä rohkaisivat myös myönteiset kokemukset aiemmista missioista.

Janne Lahti
Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja

Ilkka Puhakka

KUN KATSELEN MEITÄ KRISTITTYJÄ ja eri seurakuntia, näen monta syytä olla osallistumatta tällaiseen isoon tapahtumaan. Mutta kun katson yhteistä uskomme kohdetta Jeesusta, näen yhden ylivertaisen syyn kertoa hänestä yhdessä kaikille!

Ilkka Puhakka
evankelista, Mission Europe

Manuel Rautalahti

MAHTAVAA OLLA MUKANA. On ilo kertoa, että Vapaakirkon johtoryhmä teki päätöksen, että lähdemme innolla mukaan. Totta kai haluamme olla herätysliikkeenä mukana, sillä työmme ydin on julistaa evankeliumi Suomen kansalle. Ei koskaan Suomen hengellisessä historiassa ole ollut tämänkaltaista tapahtumaa, jota nyt olemme yhdessä rakentamassa. Tämä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus. Havahduin tutkimukseen, joka kertoi suomalaisten uskosta. Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa, kuinka moni suomalainen on keskustellut Jeesuksen seuraajan kanssa viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2008 tätä kysyttäessä kymmenen prosenttia suomalaisista oli keskustellut Jeesuksesta jonkun ihmisen kanssa, mutta vuonna 2018 sama luku oli enää kolme prosenttia. Jumala tarvitsee meitä välikappaleina mission toteuttamiseen ja evankeliumin esillä pitämiseen.”

Manuel Rautalahti
Suomen Vapaakirkon pastori

Missiovideo (Mika Tuovinen)

Rohkaisuvideo

Videossa mukana: Pekka Simojoki, Heli Karhumäki, Jouni Lehikonen , Henna Nieminen ja Eeva Airila

Vetoomusvideo

Mikko Matikainen, missiotoimikunnan varapuheenjohtaja