Se löytyi – missio antaa näkyvyytensä kautta kristityille erinomaiset puitteet kertoa

omasta löydöstään sukulaisille, ystäville ja työtovereilleen.

Missiossa mukana olevat toimijat tarjoavat seurakunnalle palveluja.

 

3.9. klo 9–16 järjestetään kaikille mission kontaktihenkilöinä toimiville koulutus.

Koulutus järjestetään videokonfferenssina ja sitä voi seurata eri puolilla Suomea.