Ohjeistus se löytyi tapahtumille

Se löytyi -tapahtumat osana valtakunnallista mediamissiota 2022

Mediamission medianäkyvyys alkaa 19.9.2022. Koska medianäkyvyys tukee maakunnallisten tapahtumien järjestämistä, tapahtumaviikonloput on hyvä järjestää maakuntakeskuksissa ajalla 1.10.-30.11.2022. Mediamission ohjelmatyöryhmä suosittelee päätapahtuman päiväksi lauantaita, jotta Se löytyi -tilaisuus ei menisi päällekäin seurakuntien omien tilaisuuksien kanssa. Nuorten oma tilaisuus suositellaan järjestettäväksi perjantai-iltana.

Mission tapahtumat tarvitsevat oman toimikunnan ko. alueelta. Tapahtumapaikkojen varaaminen on jo ajankohtaista.

Tapahtumaviikonloppuna järjestettävät Mediamission Se löytyi -tilaisuudet ovat:

Perjantai

 • Klo 19 Nuorten Se löytyi -ilta

Lauantai

 • Klo 15 Lasten ja perheiden Se löytyi -tilaisuus
 • Klo 18, Klo 18:30 tai Klo 19 järjestettävä Se löytyi -juhla

Lasten ja nuorten tilaisuuksista tulevat omat ohjeistuksensa. Tässä ohjeessa keskitytään Se löytyi -juhlan raameihin.

Yleistä

 • Juhla suunnataan ensimmäistä kertaa hengelliseen tilaisuuteen tulijoille. Tämä vaikuttaa mm. siihen, minkälaista kieltä puheenvuoroissa käytetään. Tilaisuudella on selkeä ja määritelty maali: Ihmisiä kutsutaan tulemaan Jeesuksen luokse ja heitä autetaan uskomaan. Juhlan sisältö on armollinen, rakkaudellinen, ihmisläheinen ja teknisesti laadukas. Kaikessa otetaan huomioon myös yhteiskristillinen konteksti.
 • Juhla toteutetaan laadukkaasti. Laadukas tilaisuus alkaa jo parkkipaikalta, jossa on selkeä ohjaus. Ovella ihmiset otetaan lämpimästi vastaan ja heitä ohjeistetaan tarvittaessa. Tila on valaistu ja somistettu kauniisti ja salissa on hiljainen taustamusiikki. Istumapaikoilta on hyvä näkyvyys lavalle ja juhlan äänentoisto toteutetaan ammattimaisesti.
 • Juontajavalinta tehdään huolellisesti, sillä juontaja on ilmapiirin kannalta keskeinen henkilö.
 • Juhlaan valitaan ko. alueella hyvin tunnettu muutoskertomuksen/todistuksen antaja tai kaksi, jotka kertovat, mitä ovat henkilökohtaisesti löytäneet.
 • Juhlan pääpuheeseen ja musiikkivastuuseen valittavista tulee ohjelmatyöryhmältä lista suosituksista (resurssipankki). Mediamissio osallistuu myös sovitusti suositeltujen puhujien ja muusikoiden kustannuksiin.
 • Juhlan kestoksi suositellaan noin 1,5 tuntia. Juhlalle tehdään aikataulu, jonka toteutumisesta vastaa juontaja. Suositellaan digitaalisen ajan näyttöä niille, jotka ovat vastuussa juhlassa.
 • Ohjelmatyöryhmän aikatauluehdotus: Juonnot ja alun musiikki yhteensä 20 min, muutoskertomus/muutoskertomukset yhteensä 10 min (a 5 min), pääpuhe n. 45 min, loppukutsu, rukous, musiikki ja tilaisuuden päätös n. 15 min. Pääpuheen pitäjän (evankelista) tulisi päästä puhumaan ensimmäisen puolen tunnin jälkeen.
 • Kahvitarjoilun järjestäminen ennen ja/tai jälkeen tilaisuuden on suositeltavaa.

Se löytyi -juhlan rakenne

 • Tervetuloa ja rukous, juontaja
  • ”Olemme järjestäneet tämän tilaisuuden sitä varten, että sinä löytäisit…”
 • Yksi tai kaksi laulua
 • Yksi tai kaksi muutoskertomusta/todistusta, jotka vastaavat kysymykseen: Mikä löytyi?
 • Laulu tai kaksi
 • Julistus ja loppukutsu
  • Ihmisiä kutsutaan Jeesuksen luokse ja ohjeistetaan myös, miten tähän kutsuun vastataan.
  • ”Nyt sinä voit olla löytämässä…”
 • Esirukous- ja kohtaamismahdollisuus (taustamusiikkia esirukouksen aikana)
  • Tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen esirukoukseen.
 • Tilaisuuden selkeä päätös, juontaja

Seurakuntien infot kuuluvat esittelypisteisiin, ei itse tilaisuuteen.

Se löytyi – lasten- ja perheiden missiotilaisuudet maakunnissa          

Yleisohje

TYÖRYHMÄ – Maakunnan alueelta kootaan oma työryhmä lasten- ja perheiden tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Siihen kootaan järjestävien seurakuntien parhaat voimat, joilla on kokemusta laadukkaiden lasten- ja perheiden tapahtumien järjestämisestä.

TAVOITE – Tilaisuuden tavoite on sama, kuin kaikissa Mission tilaisuuksissa: ihmisiä kutsutaan tulemaan Jeesuksen luokse ja heitä autetaan uskomaan.

AJANKOHTA – Mission lasten ja perheiden -tilaisuus suositellaan toteutettavaksi tapahtumalauantaina klo 15. Tilaisuuden kestoksi suositellaan noin tuntia, maksimissaan 1h 15 min.

KOHDERYHMÄ – Tilaisuuden kohderyhmä on lapsiperheet. Tilaisuuden puheet suunnataan noin 10 vuotiaille.  Tilaisuudessa käytetään kieltä, jota sen ikäiset ymmärtävät. Erilaisissa elämäntilanteissa olevat lapsiperheet huomioidaan niin, että tilaisuudessa on joitain elementtejä myös pienemmille lapsille. Suositellaan, että perhejuhlaan järjestetään myös vaipanvaihto/imetystila ja taaperoiden leikkitila.  

TEEMA – Tilaisuuden ohjelman teema on se löytyi. Löytymisen ja löytämisen riemu läpäisee koko juhlan ja aiheen ympärille rakentuvat puheet, esitykset ja mahdollinen toiminta. Somistukseen tuodaan elementtejä, jotka tuovat lapsille juhlan tunnun. Suositellaan myös, että lapset saisivat tilaisuudessa pienen lahjan.

RAKENNE – Lasten- ja perheiden tilaisuus voi olla esimerkiksi konsertti, musikaali, näytelmä tai näiden yhdistelmä.Tilaisuuden rakenne riippuu kutsuttavista esiintyjistä.

RESURSSIT – Käytettävissä olevista resursseista tulee mission resurssipankkiin listaa. Tilaisuuden juontajat ja puhujat valitaan niin, että he ovat aktiivisesti tällä hetkellä lasten kanssa työtä tekeviä, ajan hermolla olevia. Juontajavalinta on tärkeä, sillä hän luo tilaisuuteen ilmapiirin. Ohjelmassa hyödynnetään skreeniä esim. puheen elävöittämisessä kuvin tai käyttämällä mediaa. Suositellaan myös, että reippaita lapsia on tilaisuuden ohjelmassa mukana.

TÄRKEÄÄ – Jokaisessa tilaisuudessa tuodaan esille selkeä evankeliumi ja ihmisiä kutsutaan tulemaan Jeesuksen luokse (vetoamatta tunteisiin). Suositeltavaa on, että tilaisuuden puheosuus kestää noin 10 minuuttia ja puhetta havainnollistetaan. Tilaisuus toteutetaan visuaalisesti ja monipuolisesti, lapsia osallistaen.

MUUTA – Seurakuntien lastentoiminnan esittelyt kuuluvat esittelypisteisiin, ei itse tilaisuuteen.

 

Se löytyi – Nuorten missiotilaisuudet maakunnissa           

Yleisohje

TYÖRYHMÄ – Maakunnan alueelta kootaan oma työryhmä nuorten tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Siihen kootaan järjestävien seurakuntien parhaat voimat, joilla on kokemusta ja näkemystä nuorisotyöstä – etenkin juuri alueeseen liittyvää tuntemusta. Ydinkysymyksenä: mikä olisi paras tapa saavuttaa yhdessä nuoria.

TAVOITE – Tilaisuuden tavoite on sama, kuin kaikissa Mission tilaisuuksissa: ihmisiä kutsutaan tulemaan Jeesuksen luokse ja heitä autetaan uskomaan.

AJANKOHTA – Mission nuorten -tilaisuus suositellaan toteutettavaksi joko perjantaina tai tapahtumalauantaina illalla. Arvioikaa paikkakunnallanne sopivin paikka, ilta ja klo aika.

KOHDERYHMÄ – Tilaisuuden kohderyhmä on nuoret. Koska termillä ”nuoret” voi olla melko isoakin ikähaitaria eri paikkakuntien välillä, niin kukin paikkakunta määrittää itse tarkemman kohderyhmän iän. Tilaisuudessa käytetään kieltä, jota sen ikäiset ymmärtävät.

TEEMA – Tilaisuuden ohjelman teema on ”se löytyi.” Löytymisen ja löytämisen riemu läpäisee koko illan/iltojen. HUOM! Nuorten tapahtuma/ilta voi kantaa omaa, hyväksi havaittua, paikallista nimeä. Joten luovuus kunniaan per paikkakunta 

RAKENNE –  Tilaisuuden rakenne riippuu kutsuttavista esiintyjistä. Pyritään yhdessä jakamaan ideoita ja kommunikoimaan mahdollisista vierailijoista nuorisopuolelle.

RESURSSIT – Käytettävissä olevista resursseista tulee mission resurssipankkiin listaa. Tilaisuuden juontajat ja puhujat valitaan niin, että he ovat aktiivisesti tällä hetkellä nuorten kanssa työtä tekeviä, ajan hermolla olevia. Nuorille tulee some puolelle tik tokkiin, instaan ja youtubeen neljä eri todistus stooria jotka on vapaasti hyödynnettävissä.

TÄRKEÄÄ – Jokaisessa tilaisuudessa tuodaan esille selkeä evankeliumi ja ihmisiä kutsutaan tulemaan Jeesuksen luokse. Suositeltavaa on, että tilaisuuden puheosuus kestää max. 20 minuuttia ja puhetta havainnollistetaan.

MUUTA – Seurakuntien mahdolliset nuorisotyön esittelyt kuuluvat esittelypisteisiin, ei itse tilaisuuteen.