Rekisterinpitäjä

IRR-TV ry

Yhteystiedot
Jäspilänkatu 2.b
02450 kerava

Yhteyshenkilö
Marko Lahikainen

marko.lahikainen@irrtv.fi

Rekisterin nimi
Missio2022 -jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitä­jän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liitty­misen yhteydessä.

Nämä tiedot ovat:

Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika
Sukupuoli
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot
Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henki­löillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa missio 2022-jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia missio 2022 -jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 

korjaamispyyntö.
Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: IRR-TV ry PL 150 02451 Kerava. tai info@irrtv.fi

Muut mahdolliset oikeudet
IRR-TV ei luovuta Missio2022 – rekisteriä olevia tietoja muualle kuin seurakuntien käyttöön ei anna suoramarkkinointiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen.

Rekisteriseloste