Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

IRR-TV ry

Yhteystiedot

Jäspilänkatu 2.b

02450 kerava

2. Rekisterin nimi

Missio2022 -jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitä­jän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liitty­misen yhteydessä.

Nämä tiedot ovat: Etunimi, Sukunimi, Syntymäaika, Sukupuoli, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henki­löillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. 

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa missio 2022-jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia missio 2022 -jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: IRR-TV ry PL 150 02451 Kerava. tai info@irrtv.fi

10. Muut mahdolliset oikeudet

IRR-TV ei luovuta Missio2022 – rekisteriä olevia tietoja muualle kuin seurakuntien käyttöön ei anna suoramarkkinointiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen.

Rekisteriseloste