Televisio, radio, printti, netti, SoMe, ulkomainonta valjastetaan kertomaan evankeliumin sanomaa. Kyseessä on monimediakampanja, jossa suomalaisille tunnetut kasvot nostetaan median kautta esiin. Henkilöt kertovat oman kokemuksensa siitä, miten he ovat kokeneet evankeliumin voiman elämässään. Mukaan valitaan eri elämän alueilta tunnettuja henkilöitä, miehiä ja naisia, eri ikäisiä, jotka ovat valmiita kertomaan kokemuksensa evankeliumin voimasta. Näistä kertomuksista tehdään erilaisia mainoksia eri viestintävälineisiin. Radio- ja televisiodokumentit pyritään esittämään eri radio- ja televisiokanavilla, samoin sanoma- ja aikakausilehdissä, internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

Missiokirjat pyritään jakamaan jokaiseen suomalaiseen kotitalouteen postin ja jakeluyhtiöiden kautta. Kotitalouksia on postin laskelmien mukaan noin 2.5 miljoonaa.