Missio saavuttaa ihmisiä evankeliumin sanomalla. On tärkeää, että evankeliumista kiinnostuneet pääsevät kasvuun omassa hengellisessä elämässään. Siksi on elintärkeää, että seurakunnilla on suunnitelma, kuinka evankeliumista kiinnostuneita voidaan opetuslapseuttaa / ohjata Jeesuksen seuraajiksi. Alfakurssit ovat hyvä työväline jatkotyötä varten.

Mission talous

Valtakunnallinen mediamissio on suuri taloudellinen haaste kristillisille seurakunnille ja IRR-TV:lle, mutta yhteistyössä tarvittavat varat saadaan varmasti koottua. Mission tulot ovat aiemmissa missioissa koostuneet missioon mukaan lähtevien seurakuntien osallistumismaksuista suhteutettuna kävijämäärän mukaan, yksilökristittyjen antamista lahjoituksista sekä yrityssponsoroinneista. Viime kädessä IRR-TV kantaa mission juridisen järjestävän vastuun.